Prawo jazdy 2018. Zielony listek dla młodych kierowców

Zielony listek, prawo jazdy 2018

Wszyscy nowi kierowcy, którzy odbiorą prawo jazdy po 4 czerwca 2018 roku, muszą liczyć się ze zmianami w przepisach. Będą oni bowiem poddani pewnym ograniczeniom.

Prawo jazdy zmiany w przepisach od czerwca 2018

To właśnie w tym miesiącu obowiązywać zaczną zmiany uchwalone w Sejmie już jakiś czas temu. Chodzi o zmiany przepisów zwartych w ustawie o kierujących pojazdami. Najważniejszą nowelizacją jest ta mówiąca o tym, że wszyscy nowi kierowcy objęci będą dwuletnim okresem próbnym. Ma on na celu dokształcenie niedoświadczonych jeszcze w jeździe osób. Te 24 miesiące będą czasem, w którym osoby odbierające swoje prawo jazdy będą musiały się szczególnie pilnować i sumiennie przestrzegać zaostrzonych przepisów. Chodzi tutaj o osoby, które po raz pierwszy otrzymają prawo jazdy kategorii B. Okres próbny liczyć się będzie od dnia, w którym nowy kierowca odbierze swój dokument. Przez pierwszych osiem miesięcy, wszystkie takie osoby obowiązywać będą limity prędkości:

  • Nie będą mogły one jeździć z prędkością wyższą niż 50 km/h w terenie zabudowanym i 80 km/h poza terenem zabudowanym.
  • Na autostradach, a także drogach ekspresowych obowiązującym limitem prędkości będzie zaś 100 km/h.
  • Przez 24 miesiące (czyli w całym okresie próbnym) początkujący kierowcy będą mogli popełnić co najwyżej dwa wykroczenia drogowe. Jest to limit, ale i on nie gwarantuje braku konsekwencji.

Prawo jazdy 2018, zmiany w przepisach, zielony listek

Utrata prawa jazdy

Nowym kierowcom, którzy popełnią dwa wykroczenia przeciw bezpieczeństwu w komunikacji (potwierdzone mandatem lub prawomocnym wyrokiem sądu), starosta albo prezydent miasta będzie mógł:

  • Przedłużyć okres próbny o następne dwa lata.
  • Wydać skierowanie na kurs reedukacyjny.
  • Wydać skierowanie na badania psychologiczne.

Jeżeli w ciągu 24 miesięcy jazdy nowy kierowca popełni trzy wykroczenia drogowe albo przestępstwo drogowe, to organ wydający prawo jazdy cofnie jego uprawnienia do kierowania pojazdem.

Zielony listek i inne obowiązki nowych kierowców

Wraz z wejściem w życie nowelizacji przepisów dotyczących prawa jazdy, początkujący kierowcy będą mieli także nowe obowiązki. I tak prawo jazdy 2018, odebrane w czerwcu, będzie wiązało się z tym, że:

  • Przez pierwsze 8 miesięcy nowi kierowcy będą musieli jeździć zawsze z naklejonym na szybę zielonym listkiem.
  • Kierowcy przejdą obowiązkowe, płatne szkolenia. Pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem (od daty odebrania dokumentu uprawniającego do jazdy), każda osoba będzie musiała przejść 2-godzinny kurs teoretyczny w WORD. Kurs ten dotyczyć będzie m.in. problematyki wypadków drogowych.
  •  Również pomiędzy 4 a 8 miesiącem, nowi kierowcy będą musieli przejść godzinne szkolenie praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Szkolenie to dotyczyć będzie m.in. wyprowadzania auta z poślizgu.

Trzeba także zaznaczyć, że przez pierwsze 8 miesięcy od odebrania dokumentu prawa jazdy, nowy kierowca nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Dodaj komentarz